Pagdating ng mga kaisipang liberal

17 Jan

Bagamat, ipinagbabawal ang pagbabasa nito, nagsimula namang mamulat ang ilan sa mga Pilipino lalo na ang nasa panggitnang-uri sa mga kaisipang liberal na matagal nang lumalaganap sa Europa at sa iba pang bansa sa dakong Kanluranin.Naranasan ng mga Pilipino ang kaunting kalayaan sa pamumuhay at pananalita sa ilalim ng pamamahala ni Gobernador-heneral na si Carlos Maria de la Torre mula 1869 hanggang 1871.ubalit si De La Torre ay pinalitan bilang Gobernador-heneral. Sinamantala ito ng mga paring regular upang mapatigil ang kilusang serkulasyon.sa teorya, maliban sa kamatayan, edukasyon ang masasabing “great social equalizer.” Dahil dito, nagiging pantay ang pagkakataon sa lipunan ng mga mayayama’t mahihirap.May paniniwala rin na sa isang mulat at edukadong lipunan, edukasyon din ang pinakamahusay na tagapagtaguyod ng demokrasya.Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng paggamit ng lakas-militar.Subalit naging mas epektibo ang paggamit ng ebanghelisasyon na pinamunuan ng mga prayleng Espanyol na ginamitan nila ng sandatang krus, rosaryo at dasal.Maliban pa nito, ang pangyayari noong ika-14 dantaon ang naging pangunahing hadlang sa pagsilang at pagkabuo ng damdaming makabansa o nasyonalismo ng mga Pilipino.

Ang unang tala na pagbisita na mula sa Kanluran ay ang pagdating ni Ferdinand Magellan sa pulo ng Homonhon, sa timog-silangan ng Samar noong 16 Marso 1521.Ngunit paiba-iba at pabago-bago ang sistema ng edukasyon dito sa Pilipinas mula noong bago pa man dumating ang mga Kastila, sa kasagsagan ng panlulupig ng mga Kastila, Amerikano at Hapon hanggang sa ngayon.Ang ating mga ninuno ay may maipagmamalaking sariling sining at kultura.May paghahabi’t paglililok, paglikha ng mga alahas na ginto, pagpipinta, paggawa at pagpapanday ng mga kagamitang pandepensa at pandigma tulad ng pana, kris, tabak, kampilan at mga panangga.Mayroon ding sariling literatura sa anyo ng mga epiko tulad ng Biag ni Lam-ang, Hudhud, Alim at Indararapatra and Sulayman.Nagsimula ang rebolusyon laban sa Espanya noong Abril ng 1896, na pagkaraan ng dalawang taon ay humantong sa proklamasyon ng kalayaan at ang pagtatatag ng Unang Republika ng Pilipinas.Ngunit ang Kasunduan sa Paris, na naganap sa katapusan ng Digmaang Espanyol-Amerikano, ay naglipat ng pamamahala sa Pilipinas sa Estados Unidos.Ang kaisipang Nasyonalismo o pagkamakabansa ay nagsimula sa Europa noong ika-18 dantaon.Ang kalayuan ng Europa sa Pilipinas ang pangunahing dahilan kung bakit sa ikalawang-hati lamang ng ika-19 nabuhay ang kaisipang ito ng Pilipinas.Ngunit ang 10-taong transisyon mula sa komonwelt patungo sa isang soberanyang bansa ay naantala dahil sa pagsakop ng Hapon sa Pilipinas noong panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.At pagkatapos ng pagkatalo ng mga Hapones noong 1945.